Twitter
volg ons

Welkom bij Durable Blue

Durable Blue adviseert overheid en bedrijfsleven op het gebied van waterbeheer en waterbodembeheer. Durable Blue analyseert en ontrafelt vraagstukken binnen deze vakgebieden om te komen tot een structurele en robuuste oplossing. Durable Blue organiseert bijeenkomsten om kennis te delen, ‘vertaalt’ wet- en regelgeving in begrijpelijke en toepasbare informatie en maakt waterkennis praktisch toepasbaar. Zie Werkgebied en ervaring voor voorbeelden.

Rode draad in de activiteiten is het bieden van inzicht door overzicht; op het complexe waterwerkveld en de dwarsverbanden met andere werkvelden, zoals bodembeheer en ruimtelijke inrichting. Nederland heeft schatten aan waterkennis. Het gaat er nu om die kennis goed te ontsluiten, te delen en toepasbaar te maken. En dan: doeltreffend voorwaarts!


In de linker kolom vindt u projectresultaten en discussiestukken over de organisatie van waterbeheer in Nederland.